Tüm çok hücreli canlılar kendisini meydana getirecek bilgilere sahip tek hücrenin üremesi sonucu ortaya çıkar .Önce kök hücreler vardır.Bunlar organları meydana getirir.Organlar oluştuktan sonra hücre üremeleri azalır.

Doku ve organları meydana getiren hücreler mezenşimal ve epitelyal olarak ayrılır. mezenşimal hücreler dolgu maddesidir.asıl fonksiyonel hücrelerse epitelyaldir.

Tüm bu hücreler canlının yaşamı boyunca gelişir ihtiyarlar ve ölerek yerini genç hücrelere bırakırlar. Üreyen hücreler daima aynı yapıda olmalı ve birbiriyle ahenk içinde gruplar meydana getirmelidir. ama bu hep böyle olmaz.Hücrelerde mutasyon dediğimiz DNA bozuklukları olur.Hücreler içinde bu bozuklukları düzelten,düzelmedimi, hücreyi intihara sevkeden genler vardır.

İşte bu bozuk hücreleri yok eden sistem çalışmadığı zaman bazı mutasyonlu hücreler bağımsız olarak büyümeye başlar. Bunlara tümör diyoruz.

Eğer tümör bir bütün halinde etraftaki dokuları iterek, invazyon ve metastaz yapmadan büyürse buna SELİM (BENİGN)TÜMÖR diyoruz.

Tümör civar dokuları istila ederek büyüyorsa, Tümör hücreleri esas topluluktan kopup uzaklara gidip yerleşerek büyüyorsa buna HABİS( MALİGN) TÜMÖR DİYORUZ.

Bu tümörler epiteliyal kaynaklıysa KANSER, mezenşimal kaynaklıysa SARKOM diyoruz. Sarkomlar habis tümörlerin % 1ini oluşturur. Geri kalanı kanserlerdir.

Bu ön bilgiden sonra gelelim MEME KANSERİNE,

MEME KANSERİ, Süt bezlerinden kaynaklanan kanserlerdir.

Kadınların en sık karşılaştığı kanser türüdür.

Akciğer kanserinden sonra en sık ölüm nedeni olan kanserdir.

Gelişmiş ülkelerde he 8 kadından biri yaşamının bir döneminde meme kanseri olacaktır. Bu oran TÜRKİYEDE onda birdir.