MEME KANSERİ riskini arttıran faktörler çok çeşitlidir. Aslında kanser yukarda belirttiğim gibi meme hücrelerinin mutasyona uğrayarak sınırsız büyümesidir ve bildiğimiz ve bilemediğimiz çok çeşitli nedenleri vardır.

Bildiklerimiz.

-Çevresel faktörler Yaşam tarzı, radyasyona maruz kalmadır. Çok yağlı gıdalarla beslenenler ,düzenli alkol alanlar,beş yıldan fazla menapoz için hormon alanlar,çocukluğunda radyasyona maruz kalanlarda meme kanseri daha sık olmaktadır.

-Erken adet görenler, geç menapoza girenler, doğurmayanlar emzirmeyenler ve 30 yaşından sonra doğum yapanlar daha sık kanser olmaktadır. Ayrıca daha önce başka organ kanserleri nedeniyle tedavi olan kadınların meme kanseri olma riski artmaktadır.

-BRCA1,BRCA2,PEUTZ JEGER, LEE FRAUMENİ gibi bazı ailesel geçişli kanser sendromlarına sahip bireyler çok büyük oranlarda meme kanseri olmaktadır.

Ailesinde özellikle birinci derece akrabalarında(anne, kız kardeş veya kendi kızı) meme kanseri olan kadınlar normal tarama sürelerinden daha erken takip altına alınmalıdır. Bundaki kural hastalığa yakalanan yaştan 10 yıl önce takiplere başlanmalıdır.

Eğer ailede birden fazla genç meme kanserine yakalanmış yakın akraba varsa veya bu kanserli akrabalardan genetik kanser sendromu olan varsa GENETİK TEST yaptırılabilir. Bunun 2 faydası vardır. Eğer mutasyon yoksa kişi rahatlar, varsa bazı koruyucu önlemler(koruyucu ilaç kullanımı ya da koruyucu iki taraflı meme çıkartılması(MASTEKTOMİ)) alınabilir. Yanlıs bu testler oturmuş kurumlarda yapılmalıdır.yoksa yanlış değerlendirmeler gereksiz işlemlere neden olabilir.(lüzumsuz koruyucu mastektomiler gibi).

Meme kanseri riskini arttıran en önemli faktör yumurtalık tarafından salgılanan ÖSTROJEN dir. Bu hormon süt kanallarında hücre üremesini tetikler. Bu nedenle kadınların yumurtalıklarını baskı altına alarak östrojen salgılanmasını engelleyen, durumlar” ki bunlardan biri gebe kalmak diğeriyse emzirmektir”, meme kanseri riskini azaltır.